โรงเรียนบ้านทุ่งพระเข้ารับพระราชทานตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ของประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 3

แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ “โรงเรียนบ้านทุ่งพระเข้ารับพระราชทานตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ของประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 3 รอบที่ 3 ระดับชั้นปฐมวัย