นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งพระ

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายญาณเดช ซอยสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งพระ โดยมีนายปราโมทย์ บุญสมนึก ให้การต้อนรับ เพื่อติดตามและสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการจัดเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และให้กำลังแก่ครูและนักเรียน