ประกอบพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ นำโดยนายปราโมทย์ บุญสมนึก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งพระ ร่วมประกอบพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 นี้ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งพระ ข้าพระพุทธเจ้าผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ